Profil

Naša spoločnosť bola založená v roku 2007 a realizuje kompletné dodávky systémov vykurovania, vody a plynu pre multifunkčné, bytové a komunálne projekty v Slovenskej republike.

Počiatočné aktivity boli zamerané na prípravu polyfunkčných a obytných celkov, ktoré sme postupne rozšírili o celý rad odborných činností tvoriacich súčasné portfólio dodávaných tovarov a služieb:

• pozemné stavby
• energetické stavby
• ekologické stavby
• montáž teplovodných, horúcovodných a parných kotolní
• dodávka a montáž technologických celkov
• opravy rozvodov TÚV, SV, plynu a kanalizácie
• rekonštrukcie technologických a potrubných častí plynových kotolní
• montážne práce potrubných rozvodov ÚK, vody a pary
• montážne práce zariadení výmenníkových staníc
• kompletné dodávky MaRT a elektro
• vyhotovenie projektovej dokumentácie ÚK, vody, plynu a elektro
• poradenstvo v oblasti v ÚK a TÚV, kotlovej techniky a MaR